Alapelveink, szakmai céljaink

A csődtörvény szellemiségének megfelelően Társaságunk a rosszul működő vállalkozások megszüntetésének szakértő specialistája kíván lenni, mely tevékenységet a fizetésképtelenségi eljárások lefolytatása kapcsán a Csődtörvény és a kapcsolódó jogszabályok betartásával és betartatásával valósít meg. A LaSalle Kft. az eljárások során a Hitelezők érdekeit szem előtt tartva törekszik az eljárások jogszerű, korrekt, gyors lebonyolítására, mindvégig megmaradva a független, szakértői szerepkörben. Munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk az egyértelmű, pontos és hiteles kommunikációra, mind a hitelezők, mind az adósok illetve az illetékes hatóságok (bíróságok, felügyeleti szervek, adóhatóságok, nyomozó hatóságok stb.) különösen ügyelve a törvényes határidők betartására, betartatására.

Ezen szakmai célok elérése érdekében az alábbi stratégiai célokat tűztük ki magunk elé.

Ügyfélorientáltság

Működésünk során közvetlen ügyfélkapcsolat-kezelés kialakítására (személyes, online, és telefonon keresztül) törekszünk A hitelezők, adósok és szakmai, hatósági partnerek kapcsolatainak folyamatos ápolására, a pontos és hatékony informálásra, tájékoztatásra nagy hangsúlyt fektetünk.

Megújuló belső működés

A fizetésképtelenségi szakterületet (hazai, külföldit egyaránt) figyelemmel kísérve, az ott felmerült kiváló megoldásokat feltárva illetve a tevékenységet, szolgáltatások színvonalát javítható infrastrukturális (IT, Telecom stb.), folyamatszervezési, ügyviteli, ügyfélszolgálati eszközöket értékelve, folyamatosan integráljuk ezeket a szervezet egészébe. Kiemelt fontosságúnak tartjuk a folyamatos szakmai fejlődést.

Stabil jövedelmezőség

Kifinomult ismérvek alapján felépített működésünket a felszámolás költségeinek józan keretek között tartásával valósítjuk meg.