Cégtörténet

A Társaság jelenleg informatikai szolgáltatásokat végez állami szervek és állami tulajdonú és fokozott adatbiztonságot és korlátozott nyilvánosságot igénylő megrendelői számára.

A Társaság jelenleg a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. és a Nemzeti Közlekedési Hatósággal áll közvetlen szerződéses kapcsolatban, de tevékenységet végzett alvállalkozóként a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala részére is. A Társaság tevékenysége keretében a közúti közlekedéssel összefüggő állami feladatok ellátását támogató központi informatikai alkalmazások jogszabálykövetése és továbbfejlesztése szolgáltatásokat nyújt.

A Társaság által elvégzett fejlesztések részét képezi az Nemzeti Közlekedés Hatóság rendszereinek más hatóságok, hivatalok (Belügyminisztérium, Alkotmányvédelmi Hivatalt, Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, stb.) rendszereivel való kapcsolatának kialakítása, a meglévő kapcsolódások módosítása. A fejlesztési tevékenység keretében jogszabály követési feladatok is ellátásra kerülnek. A Társaság továbbá a közigazgatási szervek meghatározott rendszerei vonatkozásában azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt, úgymint: alkalmazástámogatás, garanciaidőn túli hibajavítás és műszaki helpdesk szolgáltatás biztosítása. Jogszabálykövetés szolgáltatás keretében a rendszerek folyamatos és megfelelő működését biztosítja a mindenkori jogszabályi környezetnek és a technológiai szükségleteknek megfelelően. Fejlesztési feladatok keretében a közigazgatási szervek által megfogalmazott és megrendelt informatikai fejlesztéseket hajt végre. A Társaság szolgáltatása mindkét fejlesztési tevékenység esetén magába foglalja a rendszerekhez kapcsolódó igazgatási, informatikai, üzemeltetési és felhasználói dokumentációk frissítését is.

A Társaság tevékenységei közé tartozik az informatikai fejlesztésekhez kapcsolódó projekt feladatok elvégzése is, azaz az előzetes felmérés, egyeztetés, tervezés, ütemezési, dokumentálási feladatok elvégzése, továbbá különböző tesztelési szolgáltatások nyújtása is. Ez utóbbi jelenti a fejlesztések bevezetése előtt az üzembiztos működés, a már használatban lévő rendszerekkel való együttműködés, felhasználóbarát kialakítás ellenőrzését.

Amennyiben szükséges a Társaság közreműködik a bevezetésre kerülő módosítások felhasználók felé történő kommunikálásában, esetenként a felhasználók oktatásában.

A Társaság. alkalmazás támogatás körébe tartózó feladatok keretében eseti és rendszeres, egyedi kimutatások, statisztikák, listák és adatszolgáltatások készítését végzi. Ehhez kapcsolódóan az NKH által meghatározott adatjavítási, adatmódosítási feladatok elvégzése.

A Társaság tagjai a korábbi tevékenység fenntartása mellett azzal párhuzamosan a Társaság szervezeti keretein belül új divíziót, részleget hozott létre a felszámolási feladatok ellátására.

A Társaság által foglalkoztatott munkavállalók száma 10 fő, a tartós megbízási jogviszonyban állók száma 5 fő. A munkavállalók közül 2 fő rendelkezik a jogszabályban meghatározott felszámolói és vagyonfelügyelői szakirányú képesítéssel.

A Társaság tagjai (dr. Fintha-Nagy Ádám, Vécsey Róbert magyar magánszemélyek) a Társaság társasági szerződésben is rögzítetten vállalnak személyes közreműködést a Társaság gazdasági tevékenységében.

Dr. Fintha-Nagy Ádám

Dr. Fintha-Nagy Ádám jogász, ügyvéd, jogi szakvizsgáját 2002-ben tette le, azóta a saját tulajdonában álló FINTHA-NAGY Ügyvédi Irodában ügyvédi tevékenységet folytat. Fő területe a gazdasági jog, ezen belül is bank- és hitelintézeti jog, csőd- és felszámolási jog, ingatlanfinanszírozás, valamint gazdasági bűncselekmények joga. Dr. Fintha-Nagy Ádámnak jelentős polgári peres eljárásokban szerzett tapasztalata is van, különösen követelésérvényesítés, zálogjogi perekben. Nem peres eljárásokban jelentős tapasztalatokkal rendelkezik felszámolások és csődeljárások terén, mind hitelezői, mind pedig adósi képviseletet ellátott. Ügyfelei között pénzügyi vállalkozások, és hazai tulajdonú nagyvállalatok találhatóak. Más felszámoló szervezettel nem áll jogviszonyban.

Dr. Fintha-Nagy Ádám emellett jelentős tapasztalatokat szerzett a vállalatirányítás és szervezet építés terén is, az alábbi vállalkozásoknál látott el/vagy lát el vezető tisztségviselői pozíciót:

•SYNERGON Informatika Nyrt. – felügyelő bizottság elnöke

•RÁBA Nyrt. – igazgatósági tag

•EXBUS Nyrt. – felügyelő bizottság elnöke

•QUAESTOR Jelzálog Zrt. – felügyelő bizottsági tag

•COOPER Ingatlan Finanszírozási Zrt. – igazgatósági tag

•CARION Ingatlan Finanszírozási Zrt. – igazgatósági tag

•ECLIPSE Informatikai Zrt. -. felügyelő bizottság elnöke

Vécsey Róbert

Vécsey Róbert közgazdasági diplomáját 1995-ben szerezte meg. Ezt követően a QUAESTOR Csoportnál helyezkedett el. Reorganizációs követeléskezelői és kockázatkezelői területen a QUAESTOR Jelzálog Zrt. igazgatóságának elnökeként 4 éves, COOPER Ingatlan Finanszírozási Zrt. igazgatóságának elnökeként és ügyvezetőjeként további 5 éves tapasztalata van. Ezen társaságok alapításában, átszervezésében az ügyfelekkel szembeni követelések kezelésében és a finanszírozási ügyletek kockázatainak elemzésében és kezelésében szerzett tapasztalatokat.